Lekárstvo


Amniocentéza

* Amniocentéza je možné vykonať pre chromozómové analýzy alebo detekciu genetických chýb a podmienky, za plodu.

* Tehotné ženy vo veku nad 35 rokov sú kandidátmi na amniocentézu na zistenie chromozómových abnormalít u plodu.

* Amniocentéza môže byť tiež použitá pre určenie vyspelosti pľúc plodu alebo príčina neznáma horúčky u matky.

* Pre genetické testovanie, chromozomálna analýza, a hodnotenie abnormálne proteín alfa feto test, amniocentéza sa zvyčajne vykonáva medzi 15. a 20. týždňom tehotenstva.

* Riziko straty plodu z amniocentesis postup je menej ako 1%.