Lekárstvo


Čo je anémia?

Anémie je zdravotný stav, pri ktorom počet červených krviniek alebo hemoglobínu je nižšia ako normálny. Normálnu úroveň hemoglobín sa všeobecne líši u mužov a žien. Pre mužov, chudokrvnosť je zvyčajne definovaná ako hladina hemoglobínu nižšia ako 13.5 gram/100ml a ženami, pokiaľ hemoglobínu nižšia ako 12.0 gram/100ml. Tieto definície sa môžu mierne líšiť v závislosti na zdroji a laboratórne použitej referenčnej.

Môže byť dedičná anémia?

Áno, anémia môže byť genetická. Dedičné poruchy môžu skrátiť životnosť-span červených krviniek a viesť k anémii (for example, kosáčikovitou anémiou). Dedičné poruchy môžu tiež spôsobiť chudokrvnosť narušením produkciu henapríklad(for example, alfa a beta thalasémií thalasemií).

V závislosti na stupni genetické abnormality, dedičná anémia môže spôsobiť mierne, mierny, alebo ťažká anémia. Vlastne, niektoré môžu byť príliš ťažké, aby bola kompatibilná s životom a môže viesť k úmrtiu plodu (nenarodené dieťa). Na druhej strane, Niektoré z týchto anémiou sú tak mierne, že nie sú zrejmé a sú mimochodom odhalila počas rutinnej krvnej práce.