Lekárstvo


Čo spôsobuje chudokrvnosť?

Akýkoľvek proces, ktorý môže narušiť normálne životnosť červených krviniek môže spôsobiť anémiu. Normálna dĺžka života červených krviniek sa obvykle pohybuje okolo 120 dni. Červené krvinky sú vyrábané v kostnej dreni.

Anémia je spôsobená predovšetkým prostredníctvom dvoch základných ciest. Anémie je spôsobená buď:

1. pokles v produkcii červených krviniek alebo hemoglobínu, alebo

2. tým, straty alebo zničenia krvi.

Ako ďalšie spoločnej klasifikácie chudokrvnosti (nízky hemoglobín) je založené na MCV, alebo objem jednotlivých červených krviniek.

1. Ak MCV je nízka (menej ako 80), anémie je kvalifikovaná ako microcytic anémia (nízky objemu bunky).

2. Ak MCV je v normálnom rozmedzí (80-100), to je volané normocytic anémie (normálne bunky objem).

3. Ak MCV je vysoká, potom to je volané makrocytárna anémie (velkobuněčný objem).

Pri pohľade na každú z častí kompletný krvný obraz (CBC), najmä MCV, lekár môže získať indície ako to, čo môže byť najčastejšou príčinou anémie.