Lekárstvo


Čo je hematokrit?

Hematokritu je výslovne meradlom, koľko krvi je vyrobený z červených krviniek. Hematokritu je veľmi pohodlný spôsob, ako zistiť, či počet červených krviniek je príliš vysoká, príliš nízka, alebo normálne. Hematokritu je miera podielu krvi, ktoré sa skladá z červených krviniek.

Ako sa hematokrit určuje?

Erytrocyty vo vzorke krvi sú balené podľa spinning trubice odstredivky za predpísaných podmienok. Podiel trubice, ktorá sa skladá z červených krviniek sa potom meria. Povedzme, že je 45%. Hematokritu 45.

Aké sú komplikácie anémie?

Ako už bolo spomenuté, hemoglobín má dôležitú úlohu dopraviť kyslík do všetkých častí tela na spotrebu a posúva späť oxid uhličitý späť do pľúc, aby výdychu ju von z tela. Ak je hladina hemoglobínu je príliš nízka, Tento proces môže byť narušená, vedúci osoba, ktorá má nízky obsah kyslíka (hypoxia).