Lekárstvo


Aké sú ďalšie príčiny aortálnou aneuryzma?

Iné príčiny aortálnou aneuryzma patrí:

* Genetické / dedičná: Tam je rodinnú tendenciu k rozvoju aneuryzma brušnej aorty. Jedinci s first-príbuzní s aneuryzma brušnej aorty majú vyššie riziko vzniku aneuryzmy brušnej aorty ako u bežnej populácie. Oni tiež inklinujú k rozvoju aneuryzma v mladšom veku, a majú väčšiu tendenciu trpieť ruptúrou aneuryzmy, ako jedinci bez rodinnej anamnézy.

* Genetické choroby: Tam sú tiež zriedkavé dedičné genetické ochorenie spojivového tkaniva (tkanivá, ktoré tvoria steny aorty) ako Ehlers-Danlos syndróm a Marfanův syndróm, ktorý môže viesť k rozvoju aortálnou aneuryzma.

* Post-trauma: Po fyzickej trauma do aorty.

* Arteritídu: Zápal krvných ciev, ako sa vyskytuje v Takayasuova choroby, obrovské bunky arteritídu, a recidivujúce polychondritidy.

* Mykotická (plesňové) infekcie: Mykotické infekcie, ktorá môže byť spojená s imunodeficienciou, IV lieky zneužívanie, syfilis, a srdcová chlopňa chirurgia.