Lekárstvo


Ako sa zaobchádza vaskulitída?

Na liečbu rôznych foriem vaskulitíd je založená na závažnosti ochorenia a orgánov zapojených. Liečby sú všeobecne smeruje k zastaveniu zápalu a potlačenie imunitný systém. Typicky, kortizón-súvisiace s liekmi, ako prednizón, sú používané. Additionally, ďalšie potlačenie imunity lieky, ako cyklofosfamid (Cytoxan) a ďalšie, sú považované za. AdOkrem tohopostihnutých orgánov (ako srdce alebo pľúca) môžu vyžadovať osobitnú liečbu, kedy je ochorenie aktívne.

Riadenie vaskulitíd je neustále sa vyvíjajúci oblasti v medicíne. Ideálne programov pre sledovanie a liečbu bude aj naďalej zlepšovať chorôb a príčiny sú definované lekárskeho výskumu.

Ako sa vaskulitídy diagnostikovaná?

Laboratórne vyšetrenie krvi alebo telesných tekutín u pacientov s aktívnym zápalom všeobecne označuje zápal v tele. V závislosti na stupni postihnutia orgánov, rôzne testy orgánové funkcia môže byť abnormálna.

Diagnóza vaskulitíd je s konečnou platnosťou stanovené po biopsii zapojených tkaniva ukazuje vzor zápal krvných ciev. Príklady tkanív používaných pre biopsiu je koža, vedľajších nosových dutín, krútiť, nerv, a obličky. V závislosti na situácii, alternatívu k biopsia môže byť x-ray test ciev názvom angiogram, ktoré môžu preukázať charakteristické vzorce zápalu v postihnutých cievach.

Vaskulitída
* Vaskulitída je skupina neobvyklé ochorenie, ktoré majú zápal krvných ciev.

* Diagnóza vaskulitíd môže byť potvrdená biopsiou zúčastnených tkaniva alebo angiografie.

* Liečba smeruje k znižovaniu zápal krvných ciev a zlepšenie funkcie postihnutých orgánov.