Lekárstvo


Prečo je dôležité stanoviť diagnózu angíny?

Angína je zvyčajne varovným signálom prítomnosti významných ischemickej choroby srdca. Pacienti s anginou pectoris sú vystavení riziku vzniku infarktu (infarktu myokardu). Infarktu je smrť srdcového svalu zrazený kompletné zablokovanie chorých koronárnej tepny krvnou zrazeninou v.

V priebehu angíny, nedostatok kyslíka (ischémia) do srdcového svalu je dočasné a reverzibilný. Nedostatok kyslíka do srdcového svalu a rieši bolesť na hrudi zmizne, keď sa pacient oprie. Na rozdiel od, poškodenia svalov na infarkt je trvalé. Mŕtvy sval zmení v tkanivo jazvy, keď uzdravil. Zjazvenej srdce nemôže pumpovať krv tak efektívne ako normálny srdcový, a môže viesť k zlyhaniu srdca.

Až 25% u pacientov s ischemickou chorobou srdca významných mať vôbec žiadne príznaky, aj keď zjavne nedostatkom krvi a prívod kyslíka do srdcového svalu. Títo pacienti majú “tichý” angína. Majú rovnaké riziko srdcového infarktu ako sú pacienti s príznakmi anginy pectoris.