Lekárstvo


Ako je ischemická choroba srdca diagnostikovaná?

Kľudové EKG (EKG, ECC) je záznam elektrickej aktivity srdca, a môže ukázať zmeny svedčiace o ischémia alebo infarkt. Často, EKG u jedincov s ischemickou chorobou srdca je normálne v pokoji, a len sa stáva abnormálne, keď je srdcový sval ischémiu priviedol na námahe. Preto, cvičenia bežeckom páse alebo jazdných skúšok (záťažové testy) sú užitočné testy pre tých, ktorí sa významným ischemickej choroby srdca (CAD) a normálne kľudové EKG. Tieto záťažové testy sú 60% na 70% presné diagnostike významné ischemickej choroby srdca.

Ak je stresové testy nie sú diagnostické, jadrových agent (Cardiolite ® alebo tálium) môže podávať intravenózne pri záťažových testoch. Pridaním jedného z týchto látok umožňuje zobrazovanie prietoku krvi do rôznych oblastí srdca, pomocou externého fotoaparátu. Oblasť srdce sa zníži prietok krvi počas cvičenia, ale normálny prietok krvi v pokoji, znamená značné zúženie tepny v tomto regióne.

Záťažová echokardiografia kombinuje echokardiografia (ultrazvukové zobrazenie srdcového svalu) s pozátěžová. To je tiež presné techniky pre detekciu ischemickej choroby srdca. Pri výrazné zúženie existuje, srdcového svalu dodáva zúženej tepny nie je zmluva, rovnako ako zvyšok srdcového svalu. Záťažová echokardiografia a testy tálium stresu sú 80% na 85% presná pri detekcii významné ischemickej choroby srdca.

Keď človek nemôže podstúpiť záťažovom teste z dôvodu neurologických alebo artritických ťažkostí, lieky môžu byť aplikovaný vnútrožilovo, aby simuloval dôraz na srdce normálne priviedol na cvičenie. Infarktu myokardu môže byť vykonaná buď s jadrovým fotoaparát alebo echokardiografia.

Srdcové katetrizácia s angiografia (koronárna artériografia) je technika, ktorá umožňuje röntgenové snímky majú byť prijaté na vencovitých tepien. To je najpresnejší test na zistenie zúženie vencovité tepny. Malé duté plastové rúrky (katétre) sú pokročilé pod X-ray poradenstva otvory vencovitých tepien. Jód kontrast “farbivo” je potom vstrekne do tepny, zatiaľ čo X-ray video je zaznamenané. Koronárna artériografia dáva lekár obraz o umiestnení a závažnosti zúženej tepny segmentov. Táto informácia je dôležitá pri pomoci lekára vybrať lieky, perkutánnu koronárnu intervencie, alebo bypass koronárnej artérie chirurgii (CABG) ako preferované možnosti liečby.

Novšie, menej invazívne technika je dostupnosť vysokorýchlostného CT angiografia. Hoci to ešte zahŕňa žiarenia a farbivo expozície, žiadne katétre sú nevyhnutné tepnového systému, ktorá sa znižuje riziko postupu trochu. Jedná sa o úplne nový spôsob, a jej úlohu v hodnotení a riadení ischemickej choroby srdca je stále vyvíjajú. Je dôležité si uvedomiť, že riziko závažných komplikácií od konvenčných koronarografia je veľmi nízka (tiež v rámci 1%).