Lekárstvo


Aké sú faktory, glaukóm riziko?

Glaukóm je často nazývaný “zlodeja zraku.” Je to preto,, ako už bolo spomenuté, väčšinou, vnútroočný tlak môže vytvoriť a zničiť zrak bez toho, aby dochádzalo viditeľných príznakov. Teda, informovanosť a včasné odhalenie glaukómu sú veľmi dôležité, pretože toto ochorenie možno úspešne liečiť, ak diagnostikovaná čoskoro. Zatiaľ čo každý je v ohrození pre glaukóm, niektorí ľudia sú na oveľa vyššie riziko, a je potrebné skontrolovať častejšie ich očného lekára. Medzi hlavné rizikové faktory pre glaukóm obsahovať nasledujúce:

* Vek nad 45 rokov

* Rodinná anamnéza glaukómu

* Čierna rasový pôvod

* Cukrovka

* História zvýšeného vnútroočného tlaku

* Krátkozrakosť (vysoký stupeň krátkozrakosti), čo je neschopnosť vidieť vzdialené objekty jasne

* História poškodenia oka

* Použitie kortizónu (steroidy), buď do oka alebo systémovo (ústne alebo injekčne)

* Ďalekozrakosť (ďalekozrakosť), , Ktorá je vidieť vzdialenejšie objekty lepšie než blízke (Prezieravý ľudia môžu mať úzke uhly odvodnenie, ktoré predurčujú k akútnej [náhly] útoky uhol-glaukóm uzavretí.)