Lekárstvo


Čo je spondylolistéza?

Spondylolistéza (ava + dee + to, čo + Novembra + čaj + sis) je stav chrbtice, keď jeden z stavcové kĺže dopredu alebo dozadu v porovnaní s ďalšou stavca. Dopredu preklzávaniu jedného stavca na inom je označovaný ako anterolisthesis, zatiaľ čo spätné sklzu je označovaný ako retrolisthesis. Spondylolistézou môže viesť k deformácii chrbtice, rovnako ako zúženie chrbticového kanála (centrálne spinálnej stenóza) alebo kompresiu koreňov vystupujúcich nervov (foraminal stenóza).

Spondylolistéza

* Spondylolistézou je dopredu a dozadu sklz jedného stavca na susedné stavce.

* Príčiny spondylolistéza zahŕňajú trauma, degeneratívne, nádor, a vrodené chyby.

* Príznaky spondylolistézou patrí dolnej časti chrbta alebo bolesti nôh, ochromiť tesnosť, a necitlivosť a brnenie v nohách.

* Väčšina ľudí s spondylolistézou dá liečiť konzervatívne, bez nutnosti operácie.

* Pacienti, ktorí nedokážu zlepšiť s konzervatívnej liečby môže byť kandidátom na operáciu.