Lekárstvo


Aké sú príznaky spondylolistéza?

Najčastejším príznakom je spondylolistézou dolnej časti chrbta. To je často horšie po cvičení, najmä s rozšírením bedrovej chrbtice. Medzi ďalšie príznaky patrí tesnosť hamstring a zníženie rozsahu pohybu v dolnej časti chrbta. U niektorých pacientov sa môže vyvinúť bolesť, necitlivosť, brnenie alebo slabosť v dolných končatinách v dôsledku stlačenia nervov. Ťažké kompresie nervov môže spôsobiť stratu kontroly nad funkciou čriev alebo močového mechúra, alebo Cauda equina syndróm.

Aké sú rizikové faktory pre spondylolistéza?

Rizikové faktory pre spondylolistézou patrí rodine problémy s chrbtom. Ďalšie rizikové faktory patrí histórii opakujúce sa trauma alebo hyperextenzia v dolnej časti chrbta alebo bedrovej chrbtice. Športovci ako gymnasti, vzpierači, a futbal linemen, ktorí majú veľké sily pôsobiace na chrbticu pri predĺžení, je väčšie riziko rozvoja isthmic spondylolistéza.