Lekárstvo


Čo je Clostridium difficile (C. ťažké)?

* nemocnice,

* domoch s opatrovateľskou službou,

* rozšírenej starostlivosti, a

* škôlky pre novorodenca.

Tie možno nájsť na:

* podložné misy,

* nábytok,

* WC sedátka,

* bielizeň,

* telefóny,

* stetoskopy,

* nechty,

* krúžky (šperky),

* podlahy,

* deti’ izby, a

* plienka vedierka.

Dokonca je možné vykonávať podľa domácich zvierat. Teda, týchto prostrediach sú pripravené zdrojom infekcie C. ťažké.