Lekárstvo


Čo spôsobuje antifosfolipidové syndróm?

Príčinou antifosfolipidového syndrómu nie je úplne známa. Antifosfolipidových protilátok zníženie úrovne annexinu, proteín, ktorý viaže fosfolipidy a má silný zrazenina-blokovanie (antikoagulačnú) činnosť. Zníženie hladiny annexinu V je myšlienka byť možný mechanizmus je základom zvýšenej tendencie zrážanie krvi a sklon k ukazovateľmi tehotenstva straty antifosfolipidové syndróm.

Antifosfolipidových protilátok, ako antikardiolipinové, boli tiež spojené s zníženie hladín prostacyklínu, chemická látka, ktorá zabraňuje zhluknutie spolu normálne prvkov zrážanie krvi doštičiek.