Lekárstvo


Aké sú príčiny a rizikové faktory pre poruchy úzkosť z odlúčenia?

Separačná úzkostná porucha (ako u väčšiny duševných-zdravotné podmienky) je pravdepodobne spôsobený kombináciou genetických a environmentálnych zraniteľnosti, nie o jednu vec.

Okrem toho, že častejšia u detí s rodinnou históriou úzkosti, detí, ktorých matky boli počas tehotenstva zdôraznil s nimi majú tendenciu byť viac v ohrození pre rozvoj tohto ochorenia.

Väčšina detí s poruchou úzkosťou z odlúčenia majú školu odmietnutie ako symptóm a až 80% detí, ktoré odmietajú školu nárok na diagnózu poruchy úzkosť z odlúčenia. Približne 50%-75% detí, ktoré trpia touto poruchou pochádzajú z domovov nízky socio-ekonomický status.