Lekárstvo


Čo je sluchového spracovania?

Sluchového spracovania je termín používaný na popis toho, čo sa stane, keď váš mozog rozpoznáva a interpretuje zvuky okolo vás. Ľudia počujú, keď energia, ktorú uznávajú ako zvuk sa pohybuje cez ucho a je zmenený na elektrický informácie, ktoré môžu byť vykladané v mozgu. The “porucha” časť sluchového spracovania poruchy znamená, že niečo je nepriaznivo ovplyvňuje spracovanie alebo interpretácii údajov.

Deti s APD často nie sú schopné rozpoznať jemné rozdiely medzi zvuky vo slovách, aj keď zvuky samy o sebe hlasno a jasne. Napríklad, na žiadosť “Povedzte mi, ako stoličku a gauč sú podobné” Môže to znieť na dieťa s APD ako “Povedzte mi, ako pohovky a stoličky sú podobné.” To môže dokonca byť chápaný ako dieťa “Povedzte mi, ako krava a vlasy sú podobné.” Tieto druhy problémov sú viac pravdepodobne nastane, keď osoba s APD je v hlučnom prostredí, alebo keď on alebo ona je počúva komplexných informácií. APD ide o mnoho ďalších mien. Niekedy je označovaná ako porucha centrálneho sluchového spracovania (CAPD). Iné bežná mená sú sluchové vnímanie problému, sluchový deficit porozumenia, centrálne sluchové dysfunkcia, centrálne hluchota, a tak-zvané “slovná hluchota.”