Lekárstvo


Čo je príčinou sluchového spracovania ťažkosti?

Nie sme si istí,. Ľudskej komunikácie sa opiera o prijatie v zložitých vnímaní informácií z vonkajšieho sveta prostredníctvom zmyslov, ako sú sluchové, a interpretáciu informácií, ktoré významným spôsobom. Ľudskej komunikácie vyžaduje aj určité duševné schopnosti, ako pozornosť a pamäť. Vedci ešte stále nechápu, ako presne všetky tieto procesy fungujú a komunikovať alebo ako sa porucha v prípade poruchy komunikácie. Aj keď vaše dieťa sa zdá “počujem normálne,” on alebo ona môže mať ťažkosti s používaním týchto zvukov pre reč a jazyk.

Príčinou APD je často neznáma. U detí, sluchového spracovania ťažkosti môžu byť spojené s podmienkami, ako je dyslexia, deficit pozornosti neporiadok, autizmus, autizmus neporiadok spektra, špecificky narušeným vývojom reči, pervazivní vývojovú poruchou, alebo vývojové oneskorenie. Niekedy sa tento termín bol nesprávne, aby deti, ktoré nemajú žiadne rokovania alebo poruchou reči, ale majú problémy v učení.