Lekárstvo


Čo je to syndróm Landau-Kleffner?

Landau-Kleffner syndróm (LKS) je porucha detstva. Hlavným rysom LKS je postupná alebo náhla strata schopnosti pochopiť a používať hovorený jazyk. Všetky deti s LKS majú abnormálne elektrické mozgové vlny, ktoré možno dokumentovať na elektroencefalograme (EHS), záznam elektrickej aktivity mozgu. Približne 80 percent detí s LKS mať jeden alebo viac epileptických záchvatov, ktoré sa zvyčajne vyskytujú v noci. Poruchy správania ako je hyperaktivita, agresivitu a depresie môže tiež sprevádzať táto porucha. LKS môžu byť tiež nazývať infantilné získané afázia, získané afázia s epilepsiou alebo afázia s poruchou kŕčovitý. Tento syndróm bol prvýkrát opísaný v roku 1957 Dr. William M. Landau a Dr. Frank R. Kleffner, kto poznal šesť detí s poruchou.