Lekárstvo


Aké sú typy spánkového apnoe?

Existujú tri typy spánkového apnoe:

1. centrálne spánkového apnoe (ČSA),

2. obštrukčného spánkového apnoe (ČASŤ), a

3. zmiešané spánkového apnoe (obe centrálne spánkového apnoe a obštrukčného spánkového apnoe).

Počas spánku, mozgu pokyn svaly dýchanie, aby sa nadýchla.

* Centrálne spánkové apnoe (ČSA) nastane, keď mozog neposiela signál do svalov, aby sa nadýchla, a nie je tam žiadny svalovej sily, aby sa nadýchla.

* Obštrukčná spánková apnoe (ČASŤ) nastane, keď mozog vyšle signál do svalov a svalov usilovať, aby sa nadýchla, ale oni sú neúspešné, pretože sa stáva bránené dýchacích ciest a zabraňuje dostatočné prúdenie vzduchu.

* Zmiešané spánkového apnoe, nastane, keď tam je ako centrálna spánkového apnoe a obštrukčného spánkového apnoe.