Tıp


Kalp kateterizasyonu veya koroner anjiyografi

Bu test koroner arter hastalığının tanısında altın standart. Bir kardiyolog ekler ve ardından konuları küçük bir tüp kasık veya kol vasıtasıyla koroner arterlere, boya doğrudan x-ray arterlerin görselleştirmek için enjekte nerede. Bu test koroner arterlerin anatomisi tanımlar.

BT koroner anjiyografi, koroner arter hastalığı teşhis etmek için oldukça yeni bir testtir. Bu işlem sırasında, iyot içeren intravenöz boya ve hastaya enjekte edilir görüntü için yapılır tarama CT koroner arterler.

Anjiyoplasti ve stent

koroner anjiyografide ise (= Koroner kalp + anjio = arter + gram = rekor) bir arter önemli tıkanıklık gösterir, kardiyolog bir anjiyoplasti deneyebilir, hangi bir balon kateter yoluyla yerleştirilir (anjiyografi ile olarak) daralması alanda ve zaman hızla şişirilmiş, arter duvarına kusurlu plak sıkıştırır. Genellikle stent, ya da bir metal kafes, yeniden daralma gelen kan damarı tutmak için anjiyoplasti yerinde yerleştirilir.