Tıp


Kalp hastalığı

* Koroner arter hastalığı ABD'de ölümlerin en sık nedenidir. bir milyon kişi üzerinde her yıl bir kalp krizi ve olacak 25% onlar hastaneye gelmeden önce veya acil serviste ölecek.

* Önleme tedavisi için anahtar.

* Tanı genellikle bir sağlık kuruluşu tarafından alınan dikkatli öykü ile yapılır. Bazı hastalarda atipik belirtiler olabilir, hiç de dahil olmak üzere hemen hemen hiçbiri.

* tanı ve uygun tedavi planını onaylamak için test stratejisi her hasta için bireysel gerekiyor.

* Tedavi ve hastalığın şiddetine bağlıdır genellikle hastanın yaşadığı belirtiler tarafından yönetilmektedir.