Tıp


periferik arter hastalığı için risk kimdir?

Periferik arter hastalığı (veya periferik arter hastalığı) ABD'de milyon yetişkin yaklaşık on etkileyen yaygın bir durumdur. Hakkında 5% yaşın üzerinde insanların 50 periferik arter hastalığı muzdarip inanılmaktadır. Periferik arter hastalığı ve biraz daha Erkeklerde kadınlara göre daha sıktır ve çoğu kez yaşlı insanlarda görülür (yaşın üzerinde 50). periferik arter hastalığı için bilinen risk faktörleri ateroskleroz gelişimine yatkınlık yaratan kişilerdir. periferik arter hastalığı için risk faktörleri:

* kötü LDL kolesterol ve trigliserit yüksek kan seviyeleri

* İyi HDL kolesterol düşük kan düzeyleri

* Sigara

* Diabetes mellitus (hem I ve Tip II diyabet Tip)

* Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) hipertansiyon ya da aile hikayesi

* aterosklerotik hastalık aile öyküsü

* Kronik böbrek yetmezliği

* Fazla kilolu veya obez

* Hareketsizliğin

periferik arter hastalığında, risk faktörleri eklenebilir, böylece iki risk faktörlerinin kombinasyonu ile bir kişi- diyabet ve sigara örneğin – sadece bir risk faktörü olan bir kişinin daha şiddetli periferik arter hastalığı gelişme olasılığı daha.