Tıp


Ne vasküler lezyonlara neden olur?

santral sinir sisteminin bu vasküler anomalilerin nedeni henüz iyi anlaşılamamış olmakla birlikte, Bilim adamları genellikle embriyonik veya fetal gelişim sırasında meydana gelen hatalar sonucu olduğuna inanıyoruz. Bu hataları bazı durumlarda genetik mutasyon ile bağlantılı olabilir. vasküler malformasyonlar Birkaç türleri ve kalıtsal olduğu bilinen ve bu nedenle genetik bir temeli olduğu bilinen. Bazı kanıtlar da bu lezyonların en azından bazı santral sinir sistemindeki hasarın bir sonucu olarak yaşam sonradan kazanılmış olduğunu göstermektedir.

fetal gelişim sırasında, yeni kan damarlarının sürekli form ve daha sonra insan vücudu değiştikçe kaybolur ve büyür. vücudun damar haritası Bu değişiklikler ve doğumdan sonra da devam anjiogenik faktörler tarafından kontrol edilir, kimyasallar yeni damar oluşumu ve büyüme uyaran vücut tarafından üretilen. Araştırmacılar yeni AVM'ler ya da merkezi sinir sisteminin diğer damar anomalileri ve bazı insanların çeşitli anjiyogenik faktörlerin kimyasal yapılarında değişiklikler tespit ettik. Ancak, bu kimyasal değişiklikler, aslında damar yapısının kan değişikliklere neden nasıl henüz belli değil.

ailesel ve eğitim modelleri ile, Araştırmacılar çok lezyon oluşumunu içeren kavernöz malformasyon tek tip kromozom bir genetik mutasyon neden olduğunu kurduk 7. Bu genetik mutasyon pek çok etnik grup görünür, ama özellikle Güneybatı yaşayan Hispanik Amerikalılar büyük bir nüfus daha sıktır; Bu kişilerin genetik değişimin meydana kime ortak bir ataya. Merkezi sinir sistemi vasküler defektler diğer bazı türleri kalıtsal olduğu bilinen geniş tıbbi sendromların parçasıdır. Onlar herediter hemorajik telenjiektazi dahil (Ayrıca Osler-Weber-Rendu olarak bilinen hastalık), Sturge-Weber Sendromu, Klippel-Trenaunay sendromu, Parkes-Weber Sendromu, ve Wyburn-Mason sendromu.