Tıp


Ne Artrit Vakfı?

Artrit Vakfı, amacı artrit her türlü münhasıran yönlendirilir sadece ulusal gönüllü sağlık kuruluşudur. Artrit Vakfı bilimsel araştırma için destek içeren ulusal ve uluslararası programlar var, halkı bilgilendirme ve eğitim etkilenen hastalar ve aileleri için, uzman eğitim, kamu bilinci, ve yerel topluluk yardım.

Artrit Vakfı Yerel şube bölümleri artrit ve romatizmal hastalıkları hakkında bilgi yaymak için hizmet, tavsiye merkezleri olarak işlev yanı sıra. Dahası, artrit çeşitli biçimleri çok var yerel topluluklar için bilgi ve tavsiye kaynakları olarak hizmet kendi temelleri.

Özet

Bu optimal tedavi programları artrit birçok formun her biri için tasarlanmış olduğunu bilimsel artrit araştırmanın nihai hedefi. Bu alandaki gelişmeler tanı ve tedavi artrit ve ilişkili durumların geliştirmek olarak gelişmeye devam edecektir.