Tıp


Ne gut nedenleri ve risk faktörleri?

ürik asit kullanımı konusunda kalıtımsal bir anormallik ek olarak, Gelişmekte olan gut için diğer risk faktörleri obezite dahil, aşırı kilo alımı (gençlik, özellikle), ağır alkol alımı orta, yüksek tansiyon, ve anormal böbrek fonksiyonu. Bazı ilaçlar, tiazid diüretikler gibi (hidroklorotiyazid [Dyazide]), Düşük doz aspirin, niasin, siklosporin, tüberküloz ilaçlar (pirazinamid ve etambutol), ve başkaları da kanda yüksek ürik asit düzeyleri neden olabilir ve gut yol. Ayrıca, bazı hastalıkların vücuttaki ürik asit aşırı üretimine neden. Bu hastalıkların örnekleri lösemi dahil, lenfomalar, ve hemoglobin bozuklukları.

Ilginç biçimde, Bir çalışmada anormal derecede düşük tiroit hormon düzeylerinin daha sık görüldüğü gösterilmiştir (hipotiroidi) gut olan hastalarda.

gut gelişme riski olan hastalarda, belirli koşullar gut akut ataklar acele. Bu koşullar dehidratasyon dahil, eklem yaralanması, ateş, aşırı yeme, ağır alkol alımı, ve son ameliyatı. hastalarda geçici ve işletilmesine sonra hazırlık normal oral sıvı alımının durdurma gibi yeni cerrahi tarafından tetiklenen Gut saldırılar muhtemelen vücut sıvı dengesi değişiklikleri ile ilgili.