Tıp


Ne lupus olduğunu? Ne lupus türleri?

Lupus vücudun çeşitli dokularının akut ve kronik inflamasyon ile karakterize otoimmün bir hastalıktır. Otoimmün hastalıklar vücudun dokuları kendi bağışıklık sistemi tarafından saldırıya ortaya çıkar hastalıklar vardır. Bağışıklık sisteminin enfeksiyöz ajanlar mücadele için tasarlanmıştır bünyesinde karmaşık bir sistemdir, bakteri ve diğer yabancı mikrop gibi. yollarından biri, bağışıklık sisteminin kavgalar enfeksiyonları antikorlar üreterek bildiren mikrop bağlama. lupus olan kişilerin kanlarında anormal antikor üretmeye yabancı enfeksiyöz ajanlar ziyade kendi bünyesinde hedef dokularda. antikorlar ve inflamasyon eşlik eden hücreler vücudun herhangi bir yerinde dokuları etkileyebilir Çünkü, lupus alanlarında çeşitli etkileme potansiyeline sahiptir. Bazen lupus cilt hastalığına neden olabilir, kalp, akciğer, böbrekler, eklemleri, ve / veya sinir sistemi. Sadece cilt ilgilenmektedir, durum lupus dermatit veya kutanöz lupus denir. cilde izole edilebilir lupus dermatit bir form, dahili hastalığı olmayan, diskoid lupus denir. Zaman iç organlarda katılmaktadırlar, koşul olarak sistemik lupus eritematozus denir (SLE).

Hem Diskoid ve sistemik lupus erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülür (yaklaşık sekiz kat daha sık). Hastalık ama her yaştan etkileyebilir en sık başlar 20-45 yaşları. Istatistikleri lupus biraz daha Afrikalı Amerikalılar ve Çin ve Japon kökenli insanların sık olduğunu göstermektedir.