Tıp


Ne sistemik lupus eritematozus için tedavi?

SLE için kalıcı bir tedavisi yoktur. Tedavinin amacı semptomları hafifletmek için ve azalan iltihap ve / veya organları korumak vücuttaki otoimmün aktivite düzeyi. hafif belirtileri olan birçok kişi anti-inflamatuar ilaçların tedavi veya sadece aralıklı içerisinde gerekebilir. iç organ daha ciddi bir hastalık olanlar dahil zarar(ile) vücudun bağışıklık sistemini baskılayan diğer ilaçlar ile birlikte yüksek doz kortikosteroid gerektirebilir.

SLE olan insanlar aktif hastalık dönemlerinde daha fazla dinlenme ihtiyacı. Araştırmacılar kötü uyku kalitesi SLE olan kişilerde yorgunluk geliştirilmesinde önemli bir faktör olduğunu bildirmişlerdir. Bu raporların uyku kalitesi adresine insanlar ve doktorlar için önemi ve altta yatan depresyonun etkisini vurgulamak, egzersiz eksikliği, ve genel sağlık öz bakım başa çıkma stratejileri. bu dönemlerde, dikkatli reçete egzersiz kas ve eklem hareket açıklığı eklemlerde korumak için hala önemli.

Steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID) kaslarda inflamasyon ve ağrıyı azaltmada faydalıdır, eklemleri, ve diğer dokuların. NSAİİ örnekleri aspirin dahil, ibuprofen (Motrin), naproksen (Naprosyn), ve sulindac (Clinoril). NSAİİ için bireysel tepki değişir yana, Bir doktor, en az yan etki ile en etkili bulmak için farklı NSAİİ denemek için yaygın olarak. En sık görülen yan etkiler mide ve, karın ağrısı, ülserler, ve hatta ülser kanaması. NSAID genellikle yan etkileri azaltmak için gıda ile alınır. Bazen, ülseri önlemek ilaçlar NSAİİ çekerken, misoprostol gibi (Cytotec.), eş zamanlı olarak verilmiştir.

Hastalık aktif olduğunda Kortikosteroidler fazla NSAID daha iltihabı azaltır ve geri yükleme işlevi güçlü olan. Kortikosteroidler özellikle iç organlar etkilenir zaman faydalıdır. Kortikosteroidlerin ağızdan verilebilir, eklem ve diğer dokulara doğrudan enjekte, veya intravenöz. Ne yazık ki, uzun süre yüksek dozda verildiğinde kortikosteroidler ciddi yan etkileri var, ve doktor sipariş güvenli, en düşük dozlarda kullanılması hastalığın etkinliğini izlemek için çalışacağız. kortikosteroidlerin yan etkileri kilo alımı dahil, kemik ve deri incelmesi, enfeksiyon, diyabet, yüz şişlik, katarakt, ve ölüm (nekroz) büyük eklemlerde dokuların.

Hidroksiklorokin (Plaquenil) bir antimalarial ilaçtır yorgunluk SLE insanlar için özellikle etkili olduğu bulunmuştur, deri tutulumu, ve eklem hastalığı. Sürekli Plaquenil lupus alevlenme önleyebilirsiniz alarak. Yan etkiler yaygın değildir, ancak ishal, mide bozulması, ve göz pigment değişiklikleri. Eye-pigment değişiklikleri nadirdir ancak bir göz doktoru tarafından kontrol edilmesi gereken (göz uzmanı) Plaquenil ile tedavi sırasında. Araştırmacılar Plaquenil anlamlı sistemik lupus olan kişilerde anormal kan pıhtısı sıklığı azalmış bulduk. Dahası, etkisi immünsüpresyonda bağımsız görünüyordu, Plaquenil doğrudan kan pıhtıları önlemek için hareket edebilir ima. Bu büyüleyici çalışmada uzun süreli kullanım için Plaquenil dikkate insanlar ve doktorlar için önemli bir nedeni vurgulamaktadır, venler ve arterler kan pıhtıları için bazı risk altında olan SLE insanlar özellikle, fosfolipid antikorları olan hastalar gibi (cardiolipin antikorlar, lupus antikoagülan, ve yanlış pozitif zührevi hastalık araştırma laboratuvar testi). Bu Plaquenil SLE yeniden fişekleri için şansını azalttığını sadece gelir, ama aynı zamanda anormal aşırı kan pıhtılaşmasını önlemek için kan inceltme yararlı olabilir. Plaquenil genellikle lupus için diğer tedavilerle birlikte kullanılır.

dirençli deri hastalığı için, diğer Antimalaryal ilaç, gibi klorokin gibi (Aralen) veya quinacrine, ve kabul edilir hidroksiklorokin ile birlikte kullanılabilir. deri hastalığı için alternatif ilaçlar dapson ve retinoik asit içerir (Retin-A). Retin-A lupus deri hastalığı nadir bir siğil benzeri form için genellikle etkili olduğu. daha ciddi deri hastalığı için, immünsüpresif ilaçlar aşağıda açıklandığı gibi kabul edilir.

Ilaçlar bağışıklık bastıran (immünsüpresif ilaçlar) Ayrıca sitotoksik ilaçlar denir. Immünsüpresif ilaçlar SLE daha şiddetli belirtileri olan kişilerin tedavisinde kullanılır, iç organ hasarı gibi(ile). immünsüpresif ilaçlar örnekleri metotreksat dahil (Rheumatrex, Trexall), azatioprin (Imuran.), siklofosfamid (Cytoxan), klorambusil (Leukeran.), ve siklosporin (Sandimmune). Tüm immünsüpresif ilaçlar ciddi kan sayımı ve enfeksiyon artışı riski ve kanama düşürmek olabilir. Diğer yan etkiler her ilaç için özeldir. örnekler için, Rheumatrex karaciğer toksisitesi neden olabilir, Sandimmune böbrek fonksiyonlarını bozabilir süre.

Son yıllarda, mofetil mikofenolat (CellCept) lupus için etkili bir ilaç olarak kullanılmaktadır, özellikle o böbrek hastalığı ile ilişkili olduğu. CellCept aktif lupus böbrek hastalığı tersine yardımcı olmuştur (lupus böbrek hastalığı) ve remisyon sağlanmasında bu kurulduktan sonra. Alt yan etki profili geleneksel immün supresyon ilaçlar üzerinde bir avantaja sahiptir.

ciddi beyin veya böbrek hastalığı olan SLE hastalarında, plazmaferez (kaldırılması ve kan tedavi süreci o vücuda geri döndürülür önce) bazen bağışıklık bastırmak için kandan antikorlar ve diğer bağışıklık maddeleri kaldırmak için kullanılır. Nadiren, SLE'li kişi de ağır düşük trombosit seviyeleri gelişebilir, böylece aşırı ve spontan kanama riskini artıran. dalak trombosit imha önemli yeri olduğuna inanılıyor yana, Dalağın cerrahi olarak çıkarılması bazen trombosit düzeyini geliştirmek için yapılır. Diğer tedaviler plazmaferez ve erkek hormon kullanımı dahil ettik. Plazmaferez de proteinleri kaldırmak için kullanılır olmuştur (cryoglobulins) Bu vaskülit yol açabilir. SLE itibaren Son dönem böbrek hasarı / diyaliz ve / veya bir böbrek nakli gerektirir.

En son araştırma Rituksimab faydaları belirten (Rituxan) lupus tedavisinde. Rituksimab belirli bir beyaz kan hücresi bastıran bir intravenöz infüzyon antikordur, B hücresi, dolaşımda onların sayısını azaltarak. B hücreleri lupus aktivite merkezi bir rol oynadığı tespit edilmiştir, ve bunlar zaman bastırılmış, hastalığı remisyon doğru eğilimi. Bu olabilir, özellikle böbrek hastalığı olan kişiler için yararlı.

Bilim adamları ayrıca omega-3 balık yağı ile düşük doz diyet takviyesi ve hastalık aktivitesi azalan muhtemelen azalan kalp hastalıkları riski lupus hastalarına yardımcı olabileceğini bulduk.