Tıp


Ne işaret ve Asperger sendromunun belirtileri nelerdir?

Sosyal-davranışsal belirtiler olarak bebeklik erken başlayabilir. Karakteristik farklar sosyal gelişme görülür, ancak bu değişiklikler ve çocuklar da tespit etmek zor veya anormal olarak algılanan başka bir duruma bağlı olabilir. Asperger sendromu vakalarının çoğu çocuk olduğu belirlenmiştir okul çağı veya büyük; çalışmaların tanı yaş ortalaması göstermiştir 11 yıl. mevcut olabilir belirtilerden bazıları şunlardır:

* toplumsal bilinç eksikliği;

* sosyalleşme / yapma arkadaş ilgi eksikliği;

* zorluk verme ve sürdürme dostluklar;

* yetersizlik düşünceleri çıkarmayı, duygular, başkalarının ya da duygu;

* ya çok dikkatle bakan ya da kaçınarak göz teması;

* yüz ifadesi değişiyor eksikliği, abartılı yüz ifadeleri ya da kullanım;

* kullanım eksikliği ya da jestleri anlama;

* başarısızlık kişilerarası sınırlara saygı;

* alışılmışın dışında seslere karşı duyarlı, dokunma, kokuları, tatlar, veya görsel uyaranlara;

* aşırı katı ve aşırı bağlılık veya bağımlılık rutinleri; ve

* Bu tür el çırpma ya da kol sallayarak gibi basmakalıp ve yineleyici motor modelleri.

Asperger sendromunun diğer bir belirleyici özelliği özel konularda perseveratif ve obsesif çıkarların varlığı (araba veya tren gibi, veya elektrikli süpürge gibi daha dar konular), Hangi diğerleri pek ilgisini çekebilir.

* Diğer çocukların çıkarlarına göre bu ilgi alışılmadık tekrarlayıcı ve yoğun.

* Spesifik veya dar çıkarları çocuğun dikkatini yönlendirme çabalarına karşın çocuğun ilgi ve konuşma odağı olmaya devam.

Asperger sendromu olan çocuklarda dil gelişimi genellikle normaldir, diğer otistik koşullar aksine. Asperger sendromlu çocuklar kelime içeren dil fonksiyon testleri normal puanları, sözdizimi, ve dilbilgisi. Aslında, Bazı uzmanlar normal dil gelişimi varlığı yüksek işlevli otizm, Asperger sendromu ayırt inanıyorum. Ancak, kullanımı veya dil becerilerini uygulama Asperger sendromu olan kişilerde değişir:

* Onların konuşma dağınık olabilir ya da tartışmayla ilgili, ya da kendi ilgi tanımlanan alanda çok dikkatle odaklanabilir (bkz. yukarıdaki) konuşmaları.

* ses değişiklikler ve konuşma (örneğin, çok yüksek sesle ya da dramatik bir konuşma, Bir değişmeyen sesi kullanarak, yüksek pitch, Yavaş çok hızlı ya da çok konuşan) da görülebilir.

* Dil anlamıyla yorumlanmış olabilir, ve zorluklar belirli bir bağlamda sözlü dil ile ortaya çıkabilir.

* dilin ince kullanımı ile zorluklar vardır, ironi ya da küçümseme gibi.

Okulda, Asperger sendromu olan çocukların ezberci genellikle erken sınıflarda gerekli öğrenim ile excel eğilimindedir. Onlar Yaşlandıkça, okulda daha fazla güçlük okuduğunu anlama ve yazılı ödevler doğası nedeniyle olabilir. Özel eğitime destek bazen, ama her zaman değil, gerekli.

Bazen, Asperger bozukluğu olan insanlar diğer ya da psikiyatrik durumlar ilişkilendirilen davranışlar gösterebilir diğer koşulları için tipik. Bazı sık görülen koşullar şunlardır (ancak bu her zaman mevcut değildir):

* Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB)

* Anksiyete bozukluğu

* Karşıt gelme bozukluğu ya da diğer yıkıcı davranış bozuklukları

* Depresyon ya da diğer duygudurum bozuklukları