Tıp


Nasıl Asperger sendromu tanısı konuldu?

Tanı ailesi üyelerinin görüşme ve bazen de öğretmenler veya danışmanlar ile görüşmeler ve birlikte bireyin gözlem üzerine kuruludur. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, 4inci. Baskı, DSM-IV olarak bilinen, Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan ve içerir tanınan tüm psikiyatrik durumlar için tanı kriterleri.

DSM-IV Asperger sendromu için spesifik tanı kriterleri var (aşağıya bakın). Ancak, DSM-IV revizyonu devam etmektedir, Bir 5th Edition ile (DSM-V) yayımlanmak üzere planlanan 2013. göz altında yönergelere tasarıya göre, Asperger sendromu otizm olan kişiler ve yaygın gelişimsel bozukluğu ile aynı tanı gruba dahil olacak. yeni kurallar resmen kabul edilene kadar, 4 baskısından tanı kurallar hala kabul edilir.

DSM-IV göre, Asperger sendromu için altı tanı ölçütleri şunlardır. Bireysel sergi gerekir:

1. sosyal etkileşimde nitel bozulma, şöyle en az iki ile kendini gösteren:

1. göz için göz gibi birden fazla sözel olmayan davranışları kullanımı belirgin bozukluklar gaze, yüz ifadesi, vücut duruşu, ve jestleri sosyal etkileşim düzenleyecek

2. Başarısızlık akran ilişkileri gelişim düzeylerine uygun geliştirmek

3. paylaşmak zevk isteyen spontan eksikliği, faiz veya başarıları diğer insanlarla birlikte, (örneğin, gösteren bir eksikliği, getiren, ya da diğer insanlara ilgi nesneleri işaret)

4. sosyal ve duygusal karşılıklılık eksikliği

2. davranış Kısıtlı tekrarlayıcı ve basmakalıp desenler, ilgi ve etkinliklerinin, şöyle en az biri ile kendini gösteren:

1. Turistik bir veya birden fazla basmakalıp ve sınırlı kalıpları ile uğraşma kapsayan bu yoğunlukta ya anormal ya da odak

2. özgü Görünüşe göre esnek bağlılık, işlevsiz rutinleri veya ritüeller

3. Basmakalıp ve yineleyici motor mannerisms (örneğin, el veya parmak çırparak veya büküm, ya da karmaşık tüm vücut hareketleri)

4. nesnelerin parçaları ile Kalıcı meşgul

3. Rahatsızlığında klinik olarak anlamlı bozuklukları nedenleri sosyal, iş, işleyişi veya diğer önemli alanlarda.

4. dilde klinik olarak anlamlı genel bir gecikme oluyor (örneğin, yaş tarafından kullanılan tek bir kelime 2 years, yaş tarafından kullanılan iletişyıladeler 3 years)

5. bilişsel gelişim ya da yaşına uygun kendi kendine yardım becerilerinin gelişiminde klinik olarak önemli bir gecikme yoktur, adaptif davranış (sosyal etkileşim dışında) Çocukluk çağında çevre ve merak.

6. Kriterleri başka özel yaygın gelişimsel bozukluk ya da şizofreni için bir araya geldi değildir.