Tıp


Ne riskler ya da Asperger sendromu komplikasyonlardır?

önce de belirtildiği gibi, Asperger sendromu, dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu ya da anksiyete bozukluğu gibi başka psikiyatrik durumlar ile bir arada olabilir. anksiyete bozukluğu yoksa bile, Asperger sendromu olan kişiler yüksek sesler gibi bazı uyaranlar kaygı ya da aşırı duyarlılık kadar düşebilir. Bazı durumlarda, yıkıcı davranışlar (huysuzluk nöbetleri, kendine zarar, saldırganlık) ve / veya depresyon anksiyete ve hayal kırıklığı Asperger hastalarının tarafından sendromu deneyimli yanıt olarak ortaya çıkabilir. Asperger sendromu olan kişilerde bildirilen diğer davranışları obsesif kompulsif davranışlar ve öfke yönetimi zorluklar içerir.

Herhangi bir koşul olduğu gibi, belirtilerin şiddetinin derecesini bireyler arasında büyük farklılıklar olabilir, ve Asperger sendromu olan tüm kişiler psikiyatrik bozuklukların eşlik yaşayacaksınız, depresyon, ya da yıkıcı davranışlar.