Tıp


Ne Asperger sendromu için tedaviler?

Asperger sendromunun tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir.

Medikal tedavi Asperger sendromu tedavisinde etkili değil, ilaçlar kontrol rahatsız semptom ya da eş-Asperger sendromu ile bulunabilecek diğer psikiyatrik durumlar belirtileri yardımcı reçete olsa da. Bazı durumlarda, selektif serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) ilaçlar anksiyete ve depresyon rahatlama için kullanılır. DEHB için tıbbi tedaviler de önemli hareketlilik ve / veya oyalama varsa denenebilir.

davranışsal ve eğitim girişimleri bir dizi Asperger sendromu olan kişiler yardımcı olabilir, Bunların hepsi belirli bir kişide gerekli olmayabilir ancak. seçilen müdahalelerin tip bireyin yaş dayalı olmalı ve ihtiyaçları. yararlı olduğu gösterilmiştir müdahale türleri şunlardır:

* çabalar aşırı uyarılma ya da duyusal girdi yükünü azaltmak için;

* bir ortamın sağlanması ile yürütücü işlev becerileri destekleyici olduğunu tahmin edilebilir, yapılandırılmış, ve organize;

* organizasyon becerileri eğitimi;

* dil belirsiz kullanımı ve sosyal ortamlarda dilin kullanımına adresleri konuşma / dil terapisi;

* sosyal beceri eğitimi programları, sosyal biliş bilinci de dahil olmak üzere eğitim, jestler ve mimikler kullanmak, ve konuşma dili;

* uyum becerileri ya da yaşam becerileri eğitimi;

* organizasyonu ile yardım gibi eğitim desteği, not alma, yerine yazılı test sözlü izin, komut kullanımı, ve okuduğunu anlama ve incelik dil kullanımı ile ilgili yardım; ve

* kendini savunma eğitimi.