Tıp


Asperger sendromu

* Asperger bozukluğu otizm spektrum bozuklukları biri olarak karakterize.

* Asperger sendromu olan kişiler ancak ortalamanın üzerinde zekası normal olan tipik sosyal etkileşimler ile zorluk ve sıklıkla yaygın olan, özel konularda emici ilgi.

* dil ve dilin yorumlanması ince kullanımı anormallikler Asperger sendromu ile sık, dil gelişimi rağmen (dilbilgisi, sözdizimi, vb) normaldir.

* semptomların şiddeti derece etkilenmiş bireyler arasında değişebilir.

* Endişe ve hayal kırıklığı yıkıcı davranışlar veya depresyon kişilerde Asperger sendromu ile katkıda bulunabilir.

* Başarılı bir tedavi genellikle bir veya birden fazla sosyal içerir, davranışsal, ve / veya eğitim müdahaleler.

* Kişilik ve bilişsel özellikleri Asperger sendromu olanlar için ortak pek çok kişi tarafından faydalı olarak görülüyor, ve Asperger sendromu olan pek çok kişi onların profesyonel yaşamlarında şimdiden yardımcı oldu inanıyorum.