Tıp


Nasıl teşhis asit olduğu?

asit genellikle diğer hastalıklar için nonspesifik bir semptom olarak kabul edilir beri asit tanı olası nedenleri tespit etmek için detaylı bir anamnez ile birlikte fizik muayene dayanmaktadır. asit sıvısı ise fazla 500ml, bu karın inceleyerek doktor tarafından yapılan şişkin yanları ve sıvı dalgalar tarafından fiziksel muayenede ortaya konabilir. sıvı küçük miktarlarda karın ultrason ile tespit edilebilir. Bazen, asit ultrason veya BT ile tesadüfen bulunan diğer koşulları değerlendirmek için yapılan tarama.

altta yatan durumun tanısı(s) asit neden neden anlayışının en önemli parçasıdır(s) Bir kişinin asit geliştirmek için. Anamnez altta yatan nedeni hakkında ipuçları verebilir(s) ve genellilekle karaciğer hastalığının önceki tanı ilgili sorular yer almaktadır, viral hepatit enfeksiyonu ve risk faktörleri, alkol kötüye kullanımı, karaciğer hastalığı öyküsü, kalp yetmezliği, kanseri öyküsü, ve ilaç tüketim öyküsü.

Kan çalışma asit neden değerlendirilmesinde önemli bir rol oynayabilir. Tam bir metabolik panel karaciğer hasarı desenleri algılayabilir, karaciğer ve böbrek fonksiyonel durumu, ve elektrolit düzeyleri. Tam kan sayımı altta yatan ipuçları sağlayarak faydalı da. Pıhtılaşma (pıhtılaşma) panel anormallikler (protrombin zamanı) karaciğer fonksiyon bozukluğu ve pıhtılaşma proteinleri yetersiz üretim nedeniyle anormal olabilir.

Bazen asit altında yatan olası nedenler geçmişine dayalı olarak tespit olmayabilir, muayene, laboratuvar verileri ve görüntüleme çalışmaları ve inceleme. sıvı analizi için ileri tanısal veri elde etmek için gerekli olabilir. Bu prosedür parasentez denir, ve eğitilmiş hekimler tarafından yapılır. O ve karın üzerinde bir alanı kapsar sterilizasyon, ultrason rehberliğinde, daha fazla analiz için karın boşluğuna bir iğne takarken ve geri sıvı.

Diagnostik amaçlar için, küçük bir miktar (20cc, örneğin) yeterli test için yeterli olabilir. Daha büyük miktarda geri çekilebilir artmış karın asit ile ilişkili semptomlar ortaya çıkarmak için gerekirse, birkaç litre kadar (büyük hacimli parasentez).

Analiz drenaj hemen sonra laboratuvara sıvı toplanması göndererek yapılır. Tipik olarak, sayısı ve beyaz kan hücrelerinin bileşenleri ve kırmızı kan hücreleri (hücre sayımı), albümin düzeyi, gram boyama ve kültür olası organizmalar için, amilaz düzeyi, glikoz, total protein, ve sitoloji (malign veya kanserli hücreleri) laboratuarlarda test edilir. Sonuçlar daha sonra ileri tetkik ve tayin asit olası nedeni için tedaviyi yapan doktor tarafından analiz edilir.