Tıp


Ne asit için tedavi?

asit tedavisi çoğunlukla altta yatan nedene bağlıdır. Örneğin, peritoneal karsinomatozis veya malign asit kanser ve kemoterapi, cerrahi rezeksiyon ile tedavi edilebilir, kalp yetmezliğine bağlı asit yönetimi tıbbi tedavi ve diyet kısıtlamaları ile kalp yetmezliği tedavisinde doğru yönlendirilir süre.

Karaciğer sirozu asit ana nedeni olduğundan, bu bölümün ana odak noktası olacak.

Diyet

Yönetmek genellikle diyet sodyum alımı ve diüretik kullanımını sınırlayan içerir sirozlu hastalarda asit (su hapları). diyet sodyum kısıtlanması (tuz) az için alımı 2 Günde gram çok pratik, başarılı, ve yaygın asit olan hastalar için önerilmektedir. Olguların çoğunda, Bu yaklaşım tek başına genellikle değildir tuz kısıtlaması gibi diüretik kullanımı ile assit tedavisinde etkili bir yöntem kombine gerekir. Günlük tuz kısıtlaması konusunda bir beslenme uzmanı ile konsültasyon Asitli hastalarda için çok yararlı olabilir.

Ilaç

böbreklerden Diüretikler artış su ve tuz atılımını. karaciğer ilgili asit ortamda önerilen diüretik rejim spironolakton bir arada (Aldactone.) ve furosemid (Lasix). Günde tek doz 100 milligrams of spironolactone and 40 furosemid miligram olağan Önerilen başlangıç dozu olan. Bu kademeli olarak maksimum doz uygun yanıt almak için artabilir 400 milligrams of spironolactospironolakton miligram velarak hastaya herhangi bir yan etkisi olmadan doz artışı tolere sürece. Sabah birlikte bu ilaçların alınması genellikle geceleri sık idrara çıkma önlemek için tavsiye edilir.

Terapötik parasentez

ya da iyi yanıt vermeyen yukarıdaki rejimi tolere edemeyen hastalar için, sık terapötik parasentez (Bir iğne dikkatlice karın bölgesine yerleştirilir, steril şartlar altında) sıvıları bol miktarda kaldırmak için yapılabilir. Bir kaç litre (kadar 4 -e doğru 5 l) sıvı Bu yordamı ile güvenli bir şekilde her zaman kaldırılabilir ve. malign asit olan hastalar için, Bu işlem de daha diüretik kullanımı daha etkili olabilir.

Cerrahi

Daha dirençli olgularda için, cerrahi girişimler asit kontrolü için gerekli olabilir. Transjügüler intrahepatik portosistemik şantlar (TIP) internal juguler ven yoluyla yapılan bir işlemdir (boyundaki ana damar) bir girişimsel radyolog tarafından lokal anestezi altında. Bir şant portal venöz sistemde sistemik venöz sistem arasına yerleştirilir (damarları geri kalbe kan geri), böylece portal basıncı azaltarak. Bu prosedür agresif medikal tedaviye minimal yanıt hastalarda için ayrılmıştır. Bu asit azaltmak ve ya limit veya yapılan olguların çoğunda diüretiklerin kullanımını ortadan kaldırmak gösterilmiştir. Ancak, Bu hepatik ensefalopati gibi ciddi komplikasyonlara neden olur (karışıklık) ve hatta ölüm.

Daha geleneksel şant yerleşimler (periton ve sistemik şant portosistemik şant) aslında komplikasyonların yüksek hızı nedeniyle terk edilmiş.

Karaciğer nakli

Nihayet, ileri siroz için karaciğer nakli tedavisinde asit düşünülebilir karaciğer yetmezliği nedeniyle. Karaciğer nakli çok karmaşık ve uzun süreci içerir ve çok yakın izleme ve yönetim nakli uzmanları tarafından gerektirir.