Tıp


Ne ilaç anormal aminotransferaz düzeyleri neden?

ilaçların bir host anormal karaciğer enzim seviyeleri neden olabilir.

Örnekler:

Ağrı ilaçlar gibi:

* aspirin,

* asetaminofen (Tylenol),

* ibuprofen (Advil, Motrin),

* naproksen (Naprosyn, Naprelan, Anaprox, Aleve),

* diklofenak (Voltaren, Cataflam, Voltaren-XR), ve

* phenylbutazone (Butazolidine)

Anti-nöbet ilaçlar gibi:

* fenitoin (Dilantin),

* valproik asit (Depakote, Depakote ER, Depakene, Depacon),

* karbamazepin (Tegretol., Tegretol XR, Equertro), ve

* fenobarbital

Antibiyotikler gibi:

* tetrasiklinler, [örneğin, tetrasiklin (Achromycin.)]

* sulfonamidler,

* izoniazid (INH) (Nydrazid, Laniazid)

* sulfametoksazol (Gantanol),

* trimetoprim (Trimpex; Proloprim, Primsol)

* nitrofurantoin. (Macrodantin; Furadantin; Macrobid.),

* flukonazol. (Diflucan ) ve diğer bazı anti-fungals, vb.

Kolesterol düşürücü ilaçlar gibi:

* statinler:

o lovastatin (Mevacor., Altocor),

o pravastatin (Pravachol),

o atorvastatin (Lipitor),

o fluvastatin (Lescol.),

o rosuvastatin (Crestor),

o simvastatin (Zocor), ve

* niasin

Kardiyovasküler ilaçlar gibi:

* Amiodaron (Cordarone.),

* hidralazin (Apresoline)

* kinidin (Quinaglute, Quinidex), vb.

Diğer ilaçlar

* trisiklik tipi Antidepresan ilaçlar

Uyuşturucuya karaciğer enzim anormallikleri neden ile, enzimler genelde hafta ay ilaç kesildikten sonra normale.