Tıp


Kim Alzheimer hastalığı gelişir?

Alzheimer hastalığı için temel risk faktörü yaş artar. Bir nüfus yaşlandıkça, Alzheimer hastalığının sıklığı artmaya devam ediyor. insanların yüzde onu yere 65 yaş ve yıl 50% bu aşkın 85 yaşları Alzheimer hastalığı var. yeni tedaviler Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığını azaltmak için geliştirilen sürece, ABD'de Alzheimer hastalığı olan kişilerin sayısını olması bekleniyor 14 milyon yıl 2050.

Ayrıca Alzheimer hastalığı için genetik risk faktörleridir. Çoğu hasta yaşından sonra Alzheimer hastalığı geliştirmek 70. Ancak, 2%-5% Hastaların yaşam dördüncü veya beşinci dekatta hastalığın geliştiren (40s ya da 50'li). Bu erken başlangıçlı hastaların en az yarısı gen mutasyonları onların Alzheimer hastalığı ile ilişkili miras var. Dahası, biri bu gen mutasyon vardır erken başlangıçlı Alzheimer hastalığı olan bir hastanın çocuklar var 50% Alzheimer hastalığı gelişme riski.

Ayrıca, geç başlangıçlı olgularda genetik bir risk olduğunu. Bir genin kromozom üzerinde bulunan nispeten sık görülen 19 Geç başlangıçlı Alzheimer hastalığı ile ilişkili. Alzheimer hastalığı vakaların çoğunda, ancak, spesifik bir genetik risklerin henüz tespit edilmiştir.

Alzheimer hastalığı için diğer risk faktörleri yüksek tansiyon dahil (hipertansiyon), koroner arter hastalığı, diyabet, ve muhtemelen yüksek kan kolesterol. eğitim sekiz yıldan az tamamlamış kişiler aynı zamanda Alzheimer hastalığı için yüksek risk var. Bu faktörler Alzheimer riskini artırabilir, ama hiçbir şekilde onlar Alzheimer hastalığının insanlar kaçınılmaz bu faktörler ile ne anlama geliyor.