Tıp


Nasıl Alzheimer hastalığının tanısı yapılır?

Haziran ayı itibarıyla 2007, orada özel bir “kan testi” Alzheimer hastalığının tanısında kullanılan veya görüntüleme testi.
Alzheimer hastalığı tanısı olduğunda:
1) Bir kişinin yeterli bilişsel gerileme demans kriterlerini karşılamak için vardır;
2) klinik seyri bu Alzheimer hastalığı ile tutarlıdır;
3) başka beyin hastalıkları ya da diğer işlemler demans için daha iyi açıklanabilir.

Başka hangi durumlar için taranmalıdır?

Orada demans neden olabilecek birçok durum vardır, içerecek şekilde aşağıdaki:

Nörolojik bozukluklar: Parkinson hastalığı, serebrovasküler hastalık ve felç, beyin tümörleri, kan pıhtıları, ve multipl skleroz bazen demans ile ilişkili olabilir, bu koşullar ile birçok hastada bilişsel normal olmasına rağmen.

Bulaşıcı hastalıklar: Kronik frengi gibi bazı beyin enfeksiyonları, kronik HIV, veya kronik fungal menenjit demans neden olabilir.

ilaçların yan etkileri: Birçok ilaç bilişsel neden olabilir, Yaşlı hastalarda özellikle. Belki de en sık suçluların uyuşturucu mesane aciliyet ve inkontinans kontrol etmek için kullanılır. “Psikiyatrik ilaçlar” anti-depresanlar ve anti-anksiyete ilaçları ve gibi “nörolojik ilaçlar” anti-nöbet ilaçlar da kognitif bozukluk ile ilişkili olabilir gibi.

Bir doktor üzerinde kognitif bozukluk olan bir kişinin değerlendirir birini bu ilaçların, İlaç genellikle yavaşça ve konik / veya ister bilişsel bozulma neden olabileceğini belirlemek için üretilmiyor. belli ki bilişsel bozulmanın bu ilaçların kullanımı öncesinde ise, sivrilen gerekli olmayabilir böyle. Öte yandan, “psikiyatrik,” “nörolojik,” ve “inkontinans” ilaçlar genellikle uygun Alzheimer hastalığı olan hastalara reçete. Bu tür hastalarda dikkatli olup bu ilaçlar herhangi bir biliş kötüleşmesi nedenini belirlemek için izlenmesi gereken.

Psikiyatrik bozukluklar: Büyük insanlar da, depresyon bazı formları bellek ve başlangıçta ayırt edilemez Alzheimer hastalığının erken semptomlarından olabilir konsantrasyon ile sorunlara neden olabilir. Bazen, Bu şartlar, için pseudodementia olarak anılacaktır, ters olabilir. Araştırmalar göstermiştir ki depresyon ve bilişsel eşlik eden kişiler (düşünme, hafıza) bozulma çok altta yatan bir demans birkaç yıldır takip olması muhtemeldir.

Madde Bağımlılığı: Kötüye yasal ve / veya yasadışı uyuşturucu ve alkol bağımlılığı sıklıkla kognitif bozukluk ile ilişkili.

Metabolik Hastalıklar: Tiroid fonksiyon bozukluğu, bazı steroid bozuklukları, ve vitamin B12 eksikliği veya tiamin eksikliği gibi beslenme eksikliği bazen bilişsel bozulma ile ilişkili.

Travma: beyin kontüzyon ile önemli kafa travması demansa neden olabilir. Beynin dış çevresinde kan pıhtılaşması (subdural hematom) Ayrıca demans ile ilişkili olabilir.

Toksik Faktörler: Akut karbonmonoksit zehirlenmesi uzun dönem sonuçları demans ile ensefalopati yol açabilir. Bazı nadir durumlarda, Ağır metal zehirlenmesi demans ile ilişkili olabilir.

Tümörler: Birçok primer ve metastatik beyin tümörleri demans neden olabilir. Ancak, beyin tümörü olan birçok hasta var hiç veya çok az kognitif bozukluk tümör ile ilişkili.

Kapsamlı Klinik Değerlendirme Önemi

birçok bozuklukları Alzheimer hastalığı ile karışabilir Çünkü, kapsamlı bir klinik değerlendirme gereklidir doğru tanı ulaşan olduğunu. Böyle bir değerlendirme, en az üç temel bileşeni içermelidir; 1) kapsamlı bir genel tıbbi workup, 2) bellek ve düşünme diğer fonksiyonların test içeren bir nörolojik muayene , ve 3) Bir psikiyatrik değerlendirme ruh değerlendirmek için, kaygı, düşünce ve netlik.