Tıp


Ne amenore nedenleri?

Normal adet döngüsü nedeniyle hormon yapılan düzeyleri değişen oluşur ve yumurtalıklar tarafından salgılanan. Yumurtalıkların hipofiz bezi beynin tabanında bulunan hormonal sinyallere yanıt, hangi bir, sırayla, hormonların beynin hipotalamus üretilen tarafından kontrol.

Bu düzenleyici döngüsü herhangi bir bileşeninin etkileyen bozukluklar amenore yol açabilir. Ancak, genç kadınlarda amenore sık görülen bir nedenidir bazen gözden kaçan ya da bireysel ve başkaları tarafından yanlış anlaşılmış, bir tanı konulmamış gebeliktir. Amenore gebelik normal bir fizyolojik fonksiyonu. Bazen, aynı temel soruna neden olabilir veya primer veya sekonder amenore katkı.

Örneğin, hipotalamik sorunlar, iştahsızlık ya da aşırı egzersiz kişinin yaşına bağlı olarak amenore neden ve önemli bir rol oynayabilir o menarş tecrübeli varsa.