Tıp


Nasıl Chagas hastalığı tanısı?

Sürece chagomas Chagas hastalığı ile birlikte iyi tanınan bir alanda kişi yaşıyor, akut faz genellikle tanısı değildir. birçok insan nonspesifik belirti ve enfeksiyon olsun insanlar geliştirmek çünkü akut faz enfeksiyonların çoğunluğu genellikle çok düşük olduğunu teşhis değildir, ilkel yaşam koşulları var, ve tıbbi bakım erişimi olmayan.

Orada kan testleri Chagas hastalığı için test etmek için kullanılabilir birden fazla türü vardır. Çoğu ev sahibi dayanmaktadır (insan) antikor üretimi bulaşmasını parazitler karşı, kan yayma direkt mikroskobik inceleme parazit görselleştirmek rağmen. Ancak, Parazitlerin mikroskopik görüntüleme genellikle çünkü görsel olarak immünolojik çalışmalarda onay ihtiyacı, parazitlerin insanlara sıtma ile ile karıştırılabilir olabilir, leishmaniasis, ya da Afrika uyku hastalığı. Mikroskobik hazırlık ve sınav deneyimli laboratuvar teknisyenleri veya Parazitolojide uzmanlar tarafından yapılması tavsiye edilir.

ABD'de, FDA Ortho-Clinical Diagnostics tarafından ELISA testi onaylı 2006. Bu antikorlar T karşı oluşan algılar. yüksek duyarlılık ve özgüllük ve şu anda tek FDA onaylı test ile cruzi. Beri 2007, hakkında 800 kan verici örnekleri Chagas-ABD arasında pozitif olarak tespit edilmiştir. (haritayı görmek, referans beş). Diğer testler diğer ülkelerde kullanılan (dolaylı immunofluoresence, Hemaglütinasyon) daha az duyarlı ve özgül, ancak hala kullanılan komutlardır. Chagas Radioimmune Yağış Test (Chagas Ripa) Araştırmada kullanılan ve bazı klinik test FDA izni ile ancak yaygın olarak mevcut değildir.

Chagas hastalığı vakalarının çoğu zaman bireyler kan bağışı teşhis edilir; Çoğu insanlar T bulaşmış bulunuyor farkında değil. zalim. Ancak, Kan ve organ bağışı diğer insanlara hastalık geçebilir beri, en laboratuarları şimdi kan ve onaylanmış ELISA yöntemi ile Chagas hastalığı için organ bağışında test. bağış pozitif ise, onlar bildirilir (tanısı). Chagas-pozitif kan donörü prevalansı çeşitli araştırmalar tarafından yaygın olarak yaklaşık bir başına olumlu arasındaki aralığı tahmin edilmektedir 2,000- 29,000 bağış.

Kronik faz Chagas hastalığı da yukarıda belirtilen kan testleri ile teşhis edilir, ancak bu hastalarda da sık sık hasta kronik hastalık belirtmek fiziksel bulgular var. Fiziksel bulgular periferik ödem içerebilir, asit, pulmoner konjesyon, ve kalp tutulumu olan hastalarda aritmi. Hastalar çoğunlukla kronik gastrointestinal tutulum ile kilo kaybı olabilir, şiddetli reflü, özofagus erozyonları, yeteneksizlik normalde yutmak, ya da genişlemiş kolon (megakolon) genişlemiş karın ile. unutmayın ki hasta T için olumlu bir kan testi var bilmek çok çok farklı hastalıklar bu fiziksel bulgular neden olabilir. kişi sonuçlandırılmasına önce cruzi Chagas hastalığı olan. Tersine, gibi fizik muayene bulguları ve Chagas vektörleri ile olası temas öyküsü varsa, sonra kan testi ya kanıtlamak için yapılabilir veya kronik fazda Chagas hastalığı tanısı ekarte.

elektrokardiyografi ve Holter veya kalp-olay izleme gibi diğer testler, endoskopi, manometri (basıncı ölçümleri), veya motilite çalışmaları hastalığı kalp veya kronik faz Chagas hastalarda gastrointestinal dokuların işlevini belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır.