Tıp


Olası belirtiler ya da yüksek homosistein seviyelerinin özellikleri?

Teorik olarak, kan homosistein bir yüksek seviyede (hiperhomosisteinemi) neden olduğuna inanılıyor daralma ve damar sertliği (ateroskleroz). Bu daralma ve damar sertliği ortaya yollarını yüksek homosistein içeren çeşitli aracılığıyla düşünülmektedir. sırayla damar daralması azalmış kan akımına etkilenen arterler yoluyla olur.

Kanda Homosistein düzeyinin de aşırı kan pıhtılaşma eğilimini artırabilir. arterlerin içinde kan pıhtılaşması fazla kan akışını azaltabilir. Kalp kaslarını kan arz bileşkesi eksikliği kalp krizi neden olabilir, ve beyin kan akımı eksikliği inme nedenleri.

Artmış homosistein düzeyleri de damarlarındaki kan pıhtılaşmaya oluşumu ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (derin ven trombozu ve pulmoner emboli). Mekanizması karmaşıktır, ama onlar ateroskleroz katkıda yol benzer. Bazı çalışmalarda, homosistein düzeyinin bile orta düzeyde kan pıhtısı oluşumu tekrarlanan insidans oranlarının daha yüksek gösterdi.