Tıp


Lösemi Türleri

lösemi türleri hastalık gelişir ne kadar hızlı ve kötüleşiyor dayalı gruplanabilir. Lösemi ya kroniktir (genellikle kötü yavaş olur) veya akut (genellikle kötü hızla gets):

* Kronik lösemi: Erken hastalığında, Lösemi hücreleri hala bazı normal beyaz kan hücrelerinin çalışma yapabilirsiniz. İnsanlar ilk başta herhangi bir belirti olmayabilir. Doktorlar genellikle rutin kontroller sırasında kronik lösemi bulmak – Herhangi bir belirti önce.

Yavaşça, Kronik lösemi kötüleşiyor. Olarak kan artar lösemi hücrelerinin sayısı, insanlar belirtiler olsun, şişmiş lenf düğümleri veya enfeksiyon gibi. Hastalık belirtileri görünüyor, genellikle hafif başta ve kötü kademeli olsun.

* Akut lösemi: Lösemi hücreleri normal bir beyaz kan hücrelerinin çalışma yapamaz. lösemi hücrelerinin sayısı hızla artmaktadır. Akut lösemi genellikle hızlı bir şekilde kötüleşir.

lösemi tipleri de etkilenen beyaz kan hücre türüne göre gruplanabilir. Lösemi lenfoid hücreler veya myeloid hücrelerde başlayabilirsiniz. Bu hücrelerin resime bak. Lösemi hücreleri lenfoid etkiler lenfoid denir, lenfositik, veya lenfoblastik lösemi. Lösemi myeloid hücrelerin myeloid denir etkiler, myeloid, veya myeloblastik lösemi.

Orada lösemi dört yaygın türü vardır:

* Kronik lenfositik lösemi (KLL): KLL ve hücrelerin lenfoid etkiler genellikle yavaş büyür. Bu fazla hesap 15,000 lösemi yeni vaka her yıl. En çok, insanların hastalığı ile yaş üzerinde tanı 55. Bu çocukları etkileyen hemen hemen hiç.

* Kronik miyeloid lösemi (KML): KML ve myeloid hücreleri etkiler genellikle yavaş ilk yetişir. Bunun için hesaplar neredeyse 5,000 lösemi yeni vaka her yıl. Özellikle yetişkin etkiler.

* Akut lenfositik (lenfoblastik) lösemi (ALL): ALL hücreleri lenfoid etkiler ve hızlı bir şekilde büyür. Bu fazla hesap 5,000 lösemi yeni vaka her yıl. ALL küçük çocuklarda lösemi en sık görülen tipidir. Ayrıca erişkinleri etkileyen.

* Akut myeloid lösemi (AML): AML myeloid hücreleri etkiler ve hızlı bir şekilde büyür. Bu fazla hesap 13,000 lösemi yeni vaka her yıl. Hem yetişkinler ve çocuklarda görülür.