Tıp


Ne anemi nedenleri?

kırmızı kan hücrelerinin normal ömrü bozabilir herhangi bir işlem anemi neden olabilir. kırmızı kan hücrelerinin normal ömrü genellikle civarında 120 gün. Kırmızı kan hücrelerinin kemik iliğinde yapılır.

Anemi iki temel yollar esas üzerinden neden olur. Anemi ya neden olur:

1. kırmızı kan hücre veya hemoglobin üretiminde düşüş, veya

2. kaybı veya kan tahrip.

Olarak kansızlık daha sık sınıflandırmalar (düşük hemoglobin) MCV dayanmaktadır, veya tek tek kırmızı kan hücrelerinin hacmi.

1. MCV düşükse (az 80), anemi mikrositer anemi olarak sınıflandırılan (düşük hücre hacmi).

2. MCV normal sınırlarda ise (80-100), bir normocytic anemi denir (normal hücre hacmi).

3. MCV yüksek ise, o zaman macrocytic anemi denir (büyük hücre hacmi).

Her bir tam kan sayımı bileşenlerinin bakıyor (CBC), özellikle MCV, Bir doktor olarak ipuçları toplayacak anemi için en yaygın nedeni olabilir ne.