Tıp


Can't yeterli demir neden anemi?

Kesinlikle! Bunun nedeni, demir ve düzgün işlev için hemoglobin ve gerekli en önemli bileşen olduğunu. o demir devam eden kaybını telafi etmek için vücudun demir depolarının tüketir gibi kronik kan kaybı herhangi bir nedenle vücuttaki düşük demir düzeyi ana nedenidir. Anemi, düşük demir düzeyleri nedeniyle demir eksikliği anemisi denir. Demir eksikliği anemisi bu çok yaygın bir nedenidir.

Kadınların erkeklerden her ay normal aracılığıyla adet kanının kaybı nedeniyle demir eksikliği anemisi olması muhtemeldir. Bu genellikle kan kaybı gibi önemli hiçbir belirti olmadan nispeten küçük ve geçici.

Demir eksikliği anemisi de küçük tekrarlanan l kanama nedeni olabilir, kolon kanseri ya da mide ülseri dan örneğin gelen. ya da hiç ilaç dahi çok yaygın aspirin ve ibuprofen gibi over-the-counter ilaçlarla indüklenebilir olabilir Mide ülser kanaması (Advil, Motrin). Bebeklerde ve küçük çocuklarda, demir eksikliği anemisinin en sık diyet demir eksikliği nedeniyle.

Yorumlama CBC ipuçlarını için anemi bu tip önermek neden olabilir. Örneğin, Demir eksikliği anemisi genellikle düşük ortalama eritrosit hacmi ile sunar (mikrositer anemi) düşük hemoglobin ek olarak.

Peki akut (ani) anemi nedeni olarak kan kaybı?

iç kanama akut kan kaybı (bir kanama ülser dan) veya dış kanama (travma gibi) zamanın çok kısa bir süre içinde anemi üretebilir. anemi Bu tür şiddetli belirti ve sonuçları da derhal ele alınmayan meydana gelebilir.