Tıp


Nasıl anemi tedavi?

anemi tedavisi büyük ölçüde değişmektedir. Ilk, Aneminin altında yatan neden tespit edilmeli ve düzeltilmiş. Örneğin, Bir mide ülseri kan kaybı sonucu ilaç ile ülser iyileşmesi başlamalıdır olarak anemi. Aynı şekilde, Ameliyat genellikle gerekli kronik kan kaybı ve anemi neden olan bir kolon kanseri kaldırmaktır.

Bazen demir takviyeleri de demir eksikliği düzeltmek için gerekli olacak. Şiddetli anemi olarak, kan nakli gerekli olabilir. Vitamin B12 enjeksiyonu gerekli hastalarda pernisiyöz anemi veya B12 eksikliğinin diğer nedenleri muzdarip olacak.

kemik iliği hastalığı olan bazı hastalarda (kemoterapi veya kemik iliği hasarı) böbrek yetmezliği olan veya hasta, Epoetin alfa (Procrit, Epogen) kırmızı kan hücresi üretimi kemik iliği uyarmak için kullanılabilir.

Bir ilaç suçlu olduğu düşünülür ise, sonra reçete doktor yönetiminde kesilmelidir.