Tıp


Abdominal Aort Anevrizması

Ne bir anevrizma olduğu?

Anevrizma yerelleştirilmiş bir genişleyen bir alandır (genleşme) bir kan damarında. (Kelime “aneurysm” Yunan ödünç “aneurysmaanevrizmam “Bir genişletme”).

Ne bir aort anevrizması olan?

Aort anevrizması aort içerir, üzerinden kan geçerse büyük arterler biri vücudun geri kalanına kalp arası. Aort eski yıpranmış lastik üzerinde zayıf bir nokta gibi anevrizma yerinde şişlikler.

Ne Torakal ve abdominal aorta ve?

bu kalp yaprakları gibi aorta ilk aorta denir, yükselir, kemerler, o diyafram ulaşıncaya kadar ve göğüs üzerinden iner (göğüs ve karın arasındaki bölümü). o diyafram geçtikten sonra ve devam aşağı karın aort sonra abdominal aorta denir. Abdominal aorta o bacaklara giden iki iliyak arterler forma böler nerede biter.

Burada aort anevrizması geliştirmek eğilimindedir yapmak?

Aort anevrizması aort uzunluğu boyunca herhangi gelişebilir. Çoğunluk, ancak, abdominal aorta boyunca bulunmaktadır. En çok (hakkında 90%) abdominal anevrizmaları renal arter seviyesinin altında yer alır ve, aort terk damarları böbrekler gitmek. abdominal anevrizmaları üçte ikisi ama sadece aort ile sınırlı değildir hakkında bir veya iliak arterlerde içine aortadan uzatmak.

Ne şekil en aort anevrizması olan?

En aort anevrizması fusiform vardır. Onlar bir iğ şeklinde olan (“Fusus” Latince milli gelir) aorta çevresinde tüm genişletme ile. (Sakküler sadece cebe lokalize dışarı ile aort duvarının bir kısmını içeren anevrizma).

aort anevrizmasının İçinde neler var??

anevrizmaların iç duvarları genellikle kontrplak bir parçası gibi katmanlı bir lamine kan pıhtısı ile kaplıdır.