Tıp


Ne aort anevrizması için risk faktörleridir?

aort anevrizması için risk faktörleri:

* Sigara: sigara sadece bir abdominal aort anevrizması gelişme riskini artırır, anevrizma rüptürü şans (abdominal anevrizma hayatı tehdit eden bir komplikasyon) daha aktif sigara içenlerde sık da.

* Yüksek kan basıncı

* Yüksek serum kolesterol

* Diabetes mellitus

Kim en çok abdominal aort anevrizması olması muhtemeldir?

Aort anevrizmalarının en sonra yaygın 60 yaşları. Erkeklerde beş kat daha fazla kadın etkilenmesi daha muhtemeldir. Yaklaşık olarak 5% yaş üstü erkeklerin 60 abdominal aort anevrizması geliştirmek.

Ne Aort anevrizmalarının en sık nedenidir?

Aort anevrizması en sık nedeni damar sertliği denilen "damar sertliği" dir. En azından 80% aort anevrizması arterioskleroz aittir ve. Arterioskleroz aort aracılığıyla pompalanan aort duvarı ve kan basıncı zayıflatabilir zayıflık yerinde genişleme nedenleri.