Tıp


Ne aort anevrizması diğer nedenleri?

aort anevrizması diğer nedenleri şunlardır:

* Genetik / kalıtsal: abdominal aort anevrizması gelişen, ailesel eğilim vardır. abdominal aort anevrizması olan birinci derece akraba olan kişiler genel nüfusa göre abdominal aort anevrizması gelişme riski daha yüksektir. Onlar da genç yaşlarda anevrizma geliştirmeye eğilimi ve aile öyküsü olmayan bireylere göre anevrizma yırtılması acı daha yüksek bir eğilim var.

* Genetik hastalık: Bağ dokusu nadir kalıtsal genetik hastalıklar da vardır (Aort duvarı oluşturan bu doku) Ehlers-Danlos sendromu ve Marfan sendromu gibi o aort anevrizması gelişmesine yol açabilir.

* Post-travma: aortaya fiziksel travma sonrası.

* Arterit: kan damarları iltihabı gibi Takayasu hastalık oluşur, dev hücreli arterit, ve polikondrit tekrarlayan.

* Mikotik (mantar) enfeksiyon: immünyetmezlik olabilecek bir mantar enfeksiyonu, IV ilaç bağımlılığı, frengi, ve kalp kapak cerrahisi.