Tıp


Neden önemlidir anjina tanısı kurmak?

Angina genellikle önemli koroner arter hastalığının varlığı bir uyarı işareti. angina olan hastalarda kalp krizi gelişme riski (miyokard infarktüsü). Kalp krizi kalp kasının ölümü bir kan pıhtısı ile bir hastalıklı koroner arterin tam tıkanması ile presipite olan.

angina sırasında, oksijen eksikliği (iskemi) kalp kası geçici ve geri dönüşümlüdür. kalp kası giderir oksijen ve göğüs ağrısı olmaması hasta aittir kaybolur. Buna karşılık, Bir kalp krizi de kas hasarı kalıcıdır. iyileşmiş zaman ölü kas skar dokusu dönüşüyor. Bir yaralı kalp normal bir kalp gibi etkin kan pompalamak olamaz, ve kalp yetmezliğine yol açabilir.

kadar 25% önemli koroner arter hastalığı olan hastalarda hiç bir belirti var, açıkça kalp kasına yeterli kan ve oksijen kaynağı eksikliği olsa da. Bu hasta grubu var “sessiz” anjin. Onlar anjina belirtileri olanlar gibi kalp krizi aynı risk var.