Tıp


Nasıl anjina tanısı?

Elektrokardiyogram (EKG) Kalp kasının elektriksel aktivitenin bir kayıt olduğu, ve oksijen ihtiyacı vardır kalp kası algılayabilir. EKG kalp kasının yetersiz oksijenasyonu veya kalp krizi ortaya çıkan değişikliklerin göstermesi açısından yararlı olduğunu.

Egzersiz stres testi

normal bir istirahat EKG olan hastalarda, egzersiz koşu bandı veya bisiklet test koroner arter hastalığı için yararlı bir tarama araçları olabilir. Bir egzersiz stres testi sırasında (aynı zamanda stres testi anılacaktır, egzersiz elektrokardiyogram, egzersiz koşu bandı testi derecelendirildi, veya stres EKG), Hasta zorluk artan düzeyde bir koşu bandı veya pedallar sabit bir bisiklet üzerinde yürür gibi kalp EKG kayıtları sürekli olarak yapılmaktadır. egzersiz sırasında göğüs ağrısı görülmesi EKG değişiklikleri ile korele edilebilir, hangi kalp kasının oksijen eksikliği gösteriyor. Ne zaman hasta aittir, anjin ve kalp için oksijen eksikliği gösterir EKG üzerindeki değişiklikleri de kaybolabilir. önemli koroner arter hastalığı tanısında egzersiz stres testlerinin doğruluğu 60% -e doğru 70%. Egzersiz stres testi koroner arter hastalığı belirtileri yoksa, nükleer bir ajan (talyum) Egzersiz stres testi sırasında intravenöz verilebilir. talyum eklenmesi kalp farklı bölgelerine kan akışını nükleer görüntüleme sağlar, harici bir kamera kullanarak. Egzersiz sırasında kalp bir alanda bir azalmış kan akımı, istirahatte bölgeye normal kan akışını, Kalbin bu bölgede önemli arter daralmasına ettiğinizi.

Stres ekokardiyografi

Stres ekokardiyografi ekokardiyografi birleştirir (kalp kası ultrasonografi) Egzersiz stres testi ile. egzersiz talyum testi gibi, stres ekokardiyografi koroner arter hastalığı tespit edilmesinde daha fazla bir efor testi daha doğru. Ne zaman bir koroner arter belirgin daralmış olan, Bu arter tarafından sağlanan kalp kası değil sözleşmenin yanı sıra, egzersiz sırasında kalp kasının rest. kas kasılması anormallikleri ekokardiyografi ile tespit edilebilir. Stres ekokardiyografi ve talyum stres testi her ikisi hakkında 80% -e doğru 85% doğru önemli koroner arter hastalığı tespit.

Bir hastanın nörolojik veya ortopedik zorluklar nedeniyle egzersiz stres testinden geçmesi edemez, ilaçlar intravenöz normalde egzersiz getirdiği kalp üzerinde stres simüle etmek için enjekte edilebilir. Kalp görüntüleme nükleer bir fotoğraf makinesi ya da ekokardiyografi ile yapılabilir.

Kardiyak kateterizasyon

anjiyografi ile kardiyak kateterizasyon (koroner anjiyografi) x-ray resimleri koroner arterlerin alınacak olanak sağlayan bir tekniktir. Koroner arter darlığı tespit etmek için en doğru test. Küçük içi boş plastik tüpler (kateterler) olan koroner arterlerin açıklıklar için x-ray gözetiminde ileri. Iyot kontrast “boya” bir x-ray video kaydedilirken arterler içine enjekte edilir. Koroner anjiyografi doktor yeri ve şiddeti koroner arter hastalığının bir görüntü sağlar. Bu bilgi doktorlar tedavi seçeneklerini yardımcı önemli olabilir.

BT koroner anjiyografi

BT koroner anjiyografi iyot içeren intravenöz boya kullanır prosedürdür, ve koroner arterlerin görüntü tarama CT. kateterlerin kullanılması gerekli olmamakla birlikte (böylece dönem “noninvaziv” Test bu prosedürü uygulanır), hala ilgili bazı riskler vardır, Aşağıdakiler dahil:

* Hastalarda iyot alerjisi

* anormal böbrek fonksiyonu olan hastalar

* benzer Radyasyona maruz kalmak, değil, daha büyük olması durumunda, bir konvansiyonel koroner anjiyografi ile alınan.

Yine de, Bu genellikle, çoğu insan için çok güvenli bir testtir. Bu hastalarda koroner arter hastalığının tanısında önemli bir araçtır:

* yüksek riskli koroner arter hastalığı gelişimi için (sigara içenlerin, genetik risk olanlar, yüksek kolesterol düzeyleri, hipertansiyon, veya diyabet),

* kim egzersiz stres testleri veya diğer testler ile belirsiz sonuçlar, veya

* kim belirtileri koroner arter hastalığı şüphesi var