Tıp


Ne angina hastalar için tedavi seçenekleri?

Tedavi seçenekleri arasında:

* dinlenme,

* ilaçlar (nitrogliserin, beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri),

* perkütan koroner anjiyoplasti (PTCA), veya

* koroner arter bypass cerrahisi (CABG).

İlaçlar
Nitrogliserin

Istirahat, nitrogliserin tabletleri (dil altına yerleştirilir), ve nitrogliserin sprey tüm oksijenin kalp kası talebini azaltarak angina rahatlatmak. Nitrogliserin ayrıca koroner arter spazmı giderir en çok ihtiyaç alanlarına koroner arter kan akımı dağıtabilir. Kısa etkili nitrogliserin beş dakikalık aralıklarla tekrarlanabilir. Zaman 3 nitrogliserin dozlarda angina rahatlatmak için başarısız, Daha fazla tıbbi tavsiye edilir. Kısa etkili nitrogliserin da anjin önlemek için çaba öncesinde kullanılabilir.

Uzun etkili nitrogliserin Hazırlıkları, gibi Isordil tablet olarak, Nitro-Dur transdermal sistemler (yama şeklinde), ve Nitrol merhem önlenmesi ve kronik angina olan hastalarda sıklığı ve şiddeti ataklarının azaltılmasında yararlıdır. nitrogliserin preparatlarının kullanımı baş ağrısı ve baş dönmesi tansiyon düşürücü bir fazlalığı nedeniyle yol açabilir.
Beta-bloke ediciler

Beta blokerler kalp inhibe ederek adrenalin etkisi angina rahatlatmak. Inhibe adrenalin kalp hızı azalır, kan basıncını düşürür, ve kalp kasının pompalama gücü azaltır, tüm bunların oksijen kalp kası talebini azaltmak. Beta blokerler dahil:

* acebutolol (Sectral)

* atenolol (Tenormin.)

* bisoprolol (Zebeta.)

* metoprolol (Lopressor., Lopressor LA, Toprol XL)

* nadolol (Corgard)

* propranolol (Inderal)

* timolol (Blocadren)

Yan etkileri arasında:

* astımın kötüleşmesi,

* aşırı kalp hızı ve kan basıncı düşürücü,

* depresyon,

* yorgunluk,

* iktidarsızlık,

* artmış kolesterol düzeyi, ve

* nefes darlığı azalmıştı kalp kas fonksiyonu nedeniyle (konjestif kalp yetmezliği).

Kalsiyum kanal blokerleri

Kalsiyum kanal blokerleri kan basıncını düşürerek angina rahatlatmak, ve kalp kasının pompalama gücü azaltarak, Böylece kas oksijen talebi azaltarak. Kalsiyum kanal blokerleri ayrıca koroner arter spazmı rahatlatmak. Kalsiyum kanal blokerleri içeren:

* amlodipin. (Norvasc)

* bepridil (Vascor)

* diltiazem (Cardizem)

* felodipin (Plendil.)

* isradipin (Dynacirc)

* nikardipin, (Cardene)

* nifedipin (Adalat, Procardia.)

* nimodipin (Nimotop)

* nisoldipine (Zemin)

* verapamil (Calan)

Yan etkileri arasında:

* bacaklarda şişme,

* aşırı kalp hızı ve kan basıncı düşürücü, ve

* karartıcı kalp kas fonksiyonu.

Çeşitli anti-anginal ilaçlar

Yeni ilaçlar anjina tedavisinde çalışılmaktadır. Içinde 2006, FDA onaylı ranolazine (Ranexa). yan etkileri nedeniyle (anormal kalp ritmi neden olma potansiyeli), ranolazine diğer konvansiyonel ilaç tedavilerinin etkili olduğu saptanmıştır sonra gösterilir.