Tıp


Ne anjiyogram olduğunu?

bir kontrast madde ile doldurulduktan sonra bir anjiyografisi kan damarlarının bir X-ray görüntü. Kalbin bir anjiyografi, bir koroner anjiyografi, olduğunu “altın standart” Koroner arter hastalığının değerlendirilmesinde (CAD). Bir koroner anjiyografide tam yerini ve şiddetini CAD tanımlamak için kullanılır.

Nasıl bir koroner anjiyografi yapılır?

Koroner anjiografi lokal anestezi ve intravenöz sedasyon kullanımı ile yapılır, ve genellikle önemli ölçüde rahatsız değil.

* bir koroner anjiyografi yürütürken, Bir doktor ekler küçük bir kateter (çapı ile ince içi boş tüp 2-3 mm) ya bir artere cilt kasık veya kol üzerinden.

* Bir fluoroskop yardımı ile Kılavuzlu (özel bir x-ray görüntüleme cihazı), kateter koroner arterlerin açılması için gelişmiş (kan damarları kalbe kan tedariki).

* Sonraki, radyografik kontrast küçük bir miktar (iyot içeren bir çözüm, Kolayca X-ray görüntüler olarak görüntülenmiştir) Her koroner arter içine enjekte edilir. anjiyogram denir üretilen görüntüleri.

* Prosedür sürer 20-30 dakika.

* İşlem sonrası, kateter çıkarılır ve bacak ya da kolda arter ya sütüre edilir, “mühürlü,” veya kanama önlemek için manuel kompresyon ile tedavi.

* Sık sık, bir anjiyoplasti veya stent gösterilir ise, aynı prosedürün bir parçası olarak yapılacak.

Ne bir koroner anjiyografi göstermek yok?

Anjiyografik görüntüler doğru ölçüde ve şiddeti tüm koroner arter tıkanıklıkları ile ortaya. şiddetli anjina veya kalp krizi olan hastalar için (miyokard infarktüsü), veya kim CAD için belirgin anormal noninvaziv testlerle olanlar (Bu stres testleri gibi), anjiyogram da doktor optimal tedavi seçmenize yardımcı olur. Tedaviler sonra ilaçlar içerebilir, balon anjiyoplasti, koroner stent, aterektomi (“roto-fanatik”), veya koroner arter bypass cerrahisi .